Galleri Formargruppen visar flera utställningar under vår och höst. Utställarna är noggrant utvalda och representerar ofta ett komplement till det du finner i butiken. Vår ambition är att våra besökare ska se högkvalitativt konsthantverk av experimentell, ifrågasättande och reflekterande art! Konstföreningar, företag och andra grupper har möjlighet att boka visningar av utställningar. Hör av er med era önskemål så skräddarsyr vi ett program som passar just er. Mail till: info@formargruppen.se

För närvarande bokar vi inte in fler utställare i Galleriet.  

 

AKTUELL UTSTÄLLNING

26/10 – 19/11

Elna Jolom – glas
”I gränslandet”, en studie av livet som del av naturen, med en reflektion över vårt rådande kapitalsamhälle

Utställningen i gränslandet uppkom ur reflektioner kring hur vi människor betraktar naturens olika resurser. Hur vårt sätt att värdera saker från samma källa bidrar till en sned och förvanskad bild av vår omgivning. I gränslandet har arbetet med utställningen formats. Glaset bildar både tydliga materialgränser, ytor som gränsar till varandra och med texter och objekt i mixmedia vill Elna belysa gränslandets styrkor och mötens kraft. Där, mellan natt och dag, mellan glädje och sorg, mellan varmt och kallt, det är där som vi kan förstå skiftningarna. I det skeende där möten aldrig uppstår, mellan olika känslor, mellan människor, mellan verkligheten och fiktionen, mellan vårt sätt att leva och vår tanke om hur vi vill leva. 

Jag fascineras av människans kluvna identitet, själv brottas jag med att känna mig som en betraktare. Jag är ofta i ett gränsland i vad jag tycker, känner och den platsen har jag försökt bekanta mig med, göra till min egen. En vacker intressant och uttrycksfull plats men också utmattande och utmanande. I gränslandet utforskar jag vad som är brytpunkten mellan två olikheter, när börjar de skilja sig åt och vad gör det för mötet, de olika delarna och helheten. 

Under hela mitt konstnärskap har jag filtrerat min omgivning och omarbetat negativa, ledsamma eller politiska 

frågeställningar till verk, ofta färgglada och vackra som andas, föder tankar och ger reflektion. Nu, med små steg går jag vidare, släpper rollen som filter. Istället söker jag andra fasetter som ger nya ingångar till samtal och utveckling. Konsten är inte fri att verka med egen agenda, den verkar i en hierarki och ett samhälle med lagar och outtalade regler. Detta undersöker jag både i verk och ord innebörden av.”