Jag jobbar gärna med kontraster. Ju större desto bättre. Olika träslag skapar omväxling och spänning. Massivt trä är grunden, blandat med faner. Den funktionella är huvudsaken. En möbel ska precis som ett bruksföremål vara praktiskt och hållbart, inte bara vackert att titta på. Hoppas ni uppskattar det jag gör!

I work well in contrast. The bigger the better. Different types of wood create variety and excitement. Solid wood is ground, mixed with veneer. The function is the main thing. A piece of furniture is just like a utility to be practical and sustainable, not just beautiful to watch. Hope you all enjoy what I do!

FINSNICKAREN BENGT ÅKESSON

Kvistvägen 1 / 231 68 TRELLEBORG

+46 (0)410 420 95 / +46 (0)703 942091

bengt-aakesson@telia.com

BENGT ÅKESSON