Jag tycker om att växla mellan arbetet med bruksgods och skapandet av unika och skulpturala objekt. Å ena sidan bruksgodsets upprepning där hantverket finslipas, å andra sidan det fria sökande i form och yta. Att låta de båda arbetssätten inspirera varann.

I enjoy switching between working with domestic pottery and creating unique, sculptural objects. These require two completely different ways of working, but I let the diverse techniques inspire one another. On one hand there is the repetitive style when creating domestic pottery, where the object is given delicate finishing touches, and on the other hand there is the liberating search for shape and form.

THOMAS ALEXANDERSSON
Ateljé Brännorna, Onslunda  2750, 273 95 Tomelilla
+46 (0)417 304 38

brannorna@thomasdrejare.com

www.thomasdrejare.com

THOMAS ALEXANDERSSON