Jag tillverkar skulpturer i en egen blandteknik som har utvecklats och förändrats genom åren. Ståltråd utgör kärnan och bärkraften. Sedan byggs formerna upp inifrån och ut. Det yttersta skiktet består av ett infärgat mullbärspapper som har förmågan att släppa igenom ljus vilket ger ett optiskt djup med många spännande effekter. Oftast blir det djur, hämtade från fablerna eller verkliga, inte sällan hästar. Jag vill förmedla rörelse, kraft, glädje och skönhet i mina skulpturer.

I create sculptures in mixed media and the technique has evolved and changed over the years. Steel wire forms the core and creates the stability. Then the sculptures are built from the inside and outwards. The outermost layer consists of dyed mulberry paper that has the ability to let light through which gives an optical depth with many interesting effects. Usually it will be animals, mythical or real, often horses. I want to convey movement, power, happiness and beauty in my sculptures.

ÅSA CANBÄCK 

Vindgatan 66, 257 33 Rydebäck

+46(0)70 575 87 05

asa@ansikte.se

www.ansikte.se