Tingens betydelse eller icke betydelse är en evig fråga. Vad är nytta och vad är nöje? Har ögats nöje betydelse eller inte? För mig är ett föremåls berättande avgörande om föremålet tillför någonting eller om det bara är en sak till. Mitt mål är att tillföra någon någonting med min keramik och att leva ett gott och bra liv.

The meaning och non-meaning of artefacts is an eternal question. What is for use and what is for pleasure? Is the pleasure of the eye of importance or not? The justification of an artifact depends on whether it adds something or if it is just another thing. My goal is to contribute and live a happy and good life.

 

 

ELISABETH PALM

Franslöfströmsväg19, Baskemölla

272 94 Simrishamn

Tel. 070 6707904

 

elisabethkpalm@gmail.com

www.elisabethpalm.se