Bertil Andréason

Jag använder samma kreativa och tekniska process vid skulptur och produktformgivning, eller design i allmänhet. Mina vaser och skålar har en funktion men är samtidigt skulpturer. Funktionen är en bonus. Skulpturerna är ofta intryck av rörelse eller vila hos människor eller djur. Att det blivit många hästar genom åren beror till stor del av på att de var mina första levande modeller.

I apply the same creative and technical process for both sculpturing and product design. My vases and bowls possess an obvious function but they are also sculptures and the function of these objects is mere bonus. The sculptures are impressions of motion or rest in humans and animals. Throughout the years, I have made quite a few horses much depending on the fact that they were my first live models.

Kontakt

Helmfeltsgatan 11, 211 48 Malmö
040 23 92 70
0705 75 27 89
bertil@andreasondesign.se