Naturens former och färger inspirerar och växer i mina arbeten fram till bärbara smycken. Ädelstenar ger liv till metallen, som tillsammans blir tidlösa.

Forms and colours of the nature inspires me, and grow in my work into jewels to wear. Precious stones give life to the metal, which together become timeless.

JUDIT EMÖDI

Judits Ädelsmedja

Kungsgatan 29, 21213 Malmö

tel:040-933404 / 0704-149149

juditadelsmedja@hotmail.com

www.juditemodi.se

JUDIT EMÖDI