Aktuella gästmedlemmar i butiken

Gunilla Ericsson Kaipa – Textil – http://www.kaipa.se

Ausra Drivstedt – Textil

Azita Sassanian – Keramik

Siri Knaevelsrud och Sebastian Ungh – Trä

Eva Hedberg – Träskulptur

Anna Bell – Keramik

Alf Ljungkvist – Trä

Thomas Alexandersson – Keramik

Ivan Dahlstrand Kamyasu – Smide

Katrina Berglund – Textil

Karin Frankenstein – Keramik

Anna Boreson – Textil

Anna Sandberg – Smycke

Katarina Gill – Glas

ANSÖK OM GÄSTMEDLEMSKAP HÄR