Anna Sandberg

Silversmed, formgivare och inredningsarkitekt. Mina arbeten i silver präglas av enkelhet och stramhet.. Jag inspireras av metallens ,till synes oändliga möjligheter och provar ständigt ut nya materialkombinationer som kan skapa intressanta kontraster. Dynamiken som uppstår i mötet mellan olika material leder ofta in på andra oprövade stigar. Tillverkningen sker för hand i min ateljé. Föremålen kan vara unikat eller mindre serier där alla trots sin likhet har sin speciella prägel.

Silversmith, designer and interior designer.. My objects in silver are characterized by simplicity and austerity. I am inspired by the seemingly endless possibilities of the metal and is constantly trying out new material combinations that can create interesting contrasts. The dynamics that arise in the encounter between different materials often leads to other untried paths. All production is done by hand in my studio. The object can be unique or in smaller series where everyone, despite their similarity ,has their own character.

Kontakt

Gångvägen 2, 235 99 Vellinge
0705 72 73 01
anna@anna-sandberg.nu 
www.anna-sandberg.nu