Britta Klingenstierna

Mitt motto är: ”Sätt lite färg på tillvaron”.  Skapa former, färger, texturer, i silver och emalj och sedan leka, pussla och kombinera ihop dem till olika smycken i oändliga variationer, där en kombination leder till en annan. Emaljeringsprocessen kommer med ständiga färgmässiga  överraskningar och bidrar till mitt pussel. Naturens former och färger är min stora inspirationskälla.

”Colour your world” is my motto.  Create shapes, colours, textures in silver and enamel and then play, combine and piece them together into jewellery  in infinite variations, where one combination leads to another. The enameling process offers constant surprises, which adds to the puzzle . The shapes and colours found in nature is my main source of inspiration.

Kontakt

073-615 14 04