Helena Andersson

Jag skapar framförallt bruksföremål i stengodslera. Gärna dekorerade med prickar, volanger, böljande kanter eller ränder. Drejskivan är mitt främsta arbetsredskap i skapandet och där växer föremålen fram med en förhoppning om att få förgylla någons vardag!

I mainly create utility goods in stoneware. Often decorated with dots, ruffles, wavy edges or with stripes. The potter´s wheel is my main tool when creating products that will hopefully brighten someone´s day!

Kontakt

Hyltarpsvägen 262, 233 92 Svedala
+46 768 630 626
info@helenaafhyltarp.se
www.helenaafhyltarp.se