Karin Meijer

Stengods och porslinslera är materialen jag oftast använder. I gipsformar gjuter jag bruksföremål som dekoreras på olika sätt, ofta med dekaler. Annars drejar jag och avslutar formen med en genombruten kant som tillverkas i gjutlera. Materialens möjligheter är det som leder mig vidare – mönster och bilder är det som inspirerar.

I often use stoneware and porcelain clay in my work. My domestic objects are cast in plaster moulds and later decorated in different ways, often with decals. I also throw pieces and finish off the shape with a latticed edge, which is made out of casting clay. The numerous possibilities of the materials guide me onwards – patterns and pictures inspire me.

Kontakt

Gamla Landsvägen 1, 373 52 Ramdala
0708 411 401
karinmeijerkeramik@hotmail.com
www.karinmeijer.se