Katrina Berglund

Egen design och tillverkning av maskinstickade plagg samt accessoarer i framförallt merinoull. Från tunnaste tunt, transparent, till tjockt, tätt, filtat. Jag blandar färger då jag stickar och får på så sätt fram mina egna färger och tycker ofta dessa färgmeleringar, kanske i kombination med en textur räcker som ”mönster”. Enkla snitt utan komplicerade detaljer tilltalar mig och att låta det stickade materialet tala. Färgerna är ofta grå och svart som jag kombinerar eller blandar med starka färger som pink, turkos, lime och orange.”

Utbildning: Master of Fine Arts in Design, HDK Göteborg, Danmarks Design Skole Köpenhamn

I design and manufacture machineknitted garments and accessories especially in merino wool. From thinnest thin, transparent, to thick, dense, felted. I mix colors when I knit and in this way bring out my own colors. Often I think these colorblends, perhaps in combination with a texture is enough as a “pattern”. Simple cuts without complicated details appeal to me and to let the knitted material speak. The colors are often gray and black which I combine or mix with strong colors like pink, turquoise, lime and orange.

Education: Master of Fine Arts in Design, HDK Gothenburg, Danish School of Design Copenhagen.

Kontakt