Maria Bäck

Mitt hantverk speglar hur naturen och livet talar genom mig och blir till taktila, användbara små konstverk. Att arbeta med mina händer får min själ att sjunga. Det är min stora glädje att uttrycka mig med hjälp av ädla metaller, stenar och pärlor.

My craft reflects how nature and life speak thru me and become tactile, wearable little pieces of art. Working with my hands make my soul sing. It is my great joy to be able to express myself with the help of precious metals, gems and pearls.

Kontakt