Marie-Louise von Schewen

Jag arbetar med bruksföremål som jag drejar i lergodslera. På en vitglaserad obränd skärv målas dekoren. Tekniken är gammal och kallas fajans. Fiskar, fåglar, blommor och blad återkommer ofta i min mönstervärld. Ett ständigt arbete med formerna och sökande efter nya dekorer leder mig vidare i arbetet med leran.

I create everyday items which are made of earthenware on potter’s wheel. The decor is painted on unfired white glaze. The technique is old and known as faience. Fishes, birds, flowers and leaves is frequently occurring objects in my world of patterns. A constant labour with designs and search for new decors further develops my work with earthenware.

Kontakt

Veberödsvägin 80, 247 56 Dalby
+46 (0)707 73 57 87
+46 (0)46 13 28 48
info@schewen.se
www.schewen.se