Stefanie Hums

Vad gör en om en tycker att det redan finns till-räckligt med prylar i världen, men ändå inte kan låta bli att producera fler? En tar prylar av vackra tyger som kommit ur bruk, och gör om dem till saker som förenklar och förskönar vardagen idag. Rätt ofta blir det saker som hjälper till att hålla reda på saker. Dessa saker, alltså…

When you find there are already enough things in this world, but you still want to make some more – what do you do? You take old textile items, no longer in use, and you make new, practical things that will make life today easier and more beautiful. Not seldom they are things that will help you keep track of things… These things!

Kontakt