Tess Jordan

Jag har en bakgrund som grafisk designer och det har starkt influerat mitt skapande. Jag kombinerar ofta geometriska former, linjer och texturer. Skönheten ligger i att hitta den perfekta balansen mellan kontraster. Jag tillverkar allt för hand i Argentium 935 silver vilket består av 100% spårbart återvunnet silver.

I have a background as a graphic designer which have strongly influenced my work. I often combine geometric shapes, lines and textures. The beauty lays in finding the perfect balance between contrasts. I create everything by hand in Argentium 935 silver which is made from 100% traceable recycled silver. 

Kontakt